Shall we have a glass of wine?

It's not about the wine you drink… but who you drink it with.

Tag: KyuMin

[Random] So I guess this is goodbye?


Này là một cái post đáng ra phải được đăng từ rất rất lâu rồi :))

Mình không còn update WP này nữa, có ai follow/unfollow hay comment mình cũng không để ý; nên là, trong khoảng hơn một năm nay, bình luận nhờ vả các kiểu của mấy bạn mình chưa có đọc đâu =)))))) Hôm nay mình chỉ ngoi lên làm quả thông báo coi như chính thức ngừng hoạt động mà thôi.

Đọc tiếp »

Advertisements

Bảo vệ: [Trans][Drabble][T] Untitled KyuMin Drabble


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: [Trans][Oneshot][T] Q&A


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: [Trans] HiềnThỏ – Bách khoa toàn thư (5/?)


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: [Longfic][G] Silent Love (8/?)


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: [Longfic][G] Silent Love (7/?)


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: [Trans][Longfic][M] Masquerade (9/73)


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: #7YearsOfLove [Random] Today is our day.


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: [Trans][Longfic][M] Masquerade (7/73)


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: [Trans][Longfic][M] Masquerade (8/73)


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

%d bloggers like this: