Password & Contacts


1`````

Tiếng Anh, 17 ký tự. TÊN MỘT LOẠI RƯỢU SUNGMIN ĐÃ TỪNG UỐNG. Viết liền, CÓ phân biệt chữ hoa-chữ thường.

Password được update ngày 12/12/2012, áp dụng cho tất cả các post TRỪ Because I Didn’t Bring My Book. Từ giờ đừng ai hỏi mình password của fic này nữa, mình có lý do để không share fic rộng rãi.

Nếu không giải được password:

Facebook
Twitter
• Để lại email

1. Mình đã chỉnh lại FB settings, mọi người có thể inbox cho mình bình thường.
2. Những bạn đã xin password cũ có thể liên hệ lại để lấy password mới nếu muốn bằng cách reply vào comment trước (comment có kèm thông tin liên lạc) của mình nhé :D
3. KHÔNG SHARE PASSWORD.
4. Nếu muốn xin password qua Facebook hoặc Twitter thì đừng có để lại một cái tên xong bảo mình tự add và cho pass nhé, không có đâu :))

Advertisements